معرفی فالیزیران

تیم ما متشکل از افراد متخصص در زمینه های کشاورزی، بازرگانی، بازرسی محصولات، مدیریت مالی، روابط عمومی و بازاریابی است، تصمیم به تولید و عرضه محصولات کشاورزی، صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از بذر، روغن و… داریم.