اگه حشره سمی کسی نیش زد چه کار کنیم؟

1-حفظ خونسردی
2-پیشگیری از گزیده شدن دوباره
3-تامین مایعات بدن در صورت نیاز
4-استفاده ار نعناء و یا عرق اون برای از بین بردن اثر سم حشرات در بدن توسط حکما توصیه شده، البته استفاده از عرق نعنا می تونه سریعتر اثر کنه و نتیجه بخش باشه
5-خارج کردن وسایل زینتی مانند النگو و انگشتر

به خواندن ادامه دهید